Tuotelanseeraukset

Uuden tuotteen tai palvelun lanseeraus on markkinointiviestinnän näkökulmasta vaiheista muodostuva kokonaisuus, jossa idea konseptoidaan visuaaliseen ja viestinnälliseen muotoon. Toimenpiteiden tuloksena myyntiin ja toimitukseen valmis tuote saavuttaa halutun kohderyhmän tietoisuuden, herättää kiinnostuksen ja johtaa ostopäätökseen.

Olemme tehneet Viulevan verkoston jäsenten kesken yhteistyötä teknisten tuotteiden lanseerauksessa "entisessä elämässämme". Meillä on osaamista ja näyttöä yhtä lailla suurista kuin pienistä lanseerausprojekteista.

 

Uuden tuotteen lanseerauksen suunnittelussa markkinointi tekee tiivistä yhteistyötä lähes kaikkien yrityksen sisäisten toimintojen kanssa. Myös monien ulkoisten sidosryhmien, kuten tavarantoimittajien ja asiakkaiden vaatimukset ja panos ovat tärkeitä jo suunnitteluvaiheessa.

 

Moniin osa-alueisiin, kuten tuotteen muotoiluun, pakkaussuunnitteluun, displaytuotteisiin, videoihin, monikielisiin tuote- ja markkinointimateriaaleihin sekä lanseeraustilaisuuteen tarvitaan tavallisesti avuksi myös ulkopuolista erikoisosaamista.

Tuotamme lanseerausprojektissa tarvittavat palvelut osittain itse ja tarpeen mukaan yhteistyössä verkostomme kanssa. Näin varmistamme, että projektin jokainen osa-alue etenee asiantuntevissa käsissä.

 

Viulevan vahvuutena on pitää narut hyppysissään sekä varmistaa, että aikataulu ja budjetti noudattavat asiakkaan kanssa sovittua.

 

Olemme kumppaninne, kun tarvitsette asiantuntijan suunnittelemaan, vetämään ja toteuttamaan lanseerausprojektinne!
 

Markkinoinnin vetovastuulla projektissa olivat mm.
 

 • markkinointiviestintäprojektin vetäminen ja etenemisestä tiedottaminen

 • tuotteen ja sen osien nimeäminen monikieliseen ympärtistöön sopivaksi

 • fyysisen tuotteen etupaneelin design

 • viestien ja argumenttien suunnittelu

 • järjestelmän visualisointi

 • kuusikielisen pakkauksen suunnittelu ja tuottaminen

 • kahdeksankielisten asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeiden taitto ja painatus (linkki vie 1 järjestelmäosan ohjeisiin, osia yhteensä 4)

 • kahdeksankielisen yleisohjeen sisällön suunnittelu, taitto ja painatus

 • kotisivujen rakenteen ja sisällön suunnittelu ja toteutus

 • markkinointivideon, mainosten, esitteen, asiakas- ja lehdistötiedotteiden suuunnittelu ja toteutus monikielisinä

 • kansainväliset messuosastoratkaisut ja myymälädisplayt

 • tuotetietojen hallinta ja toimittaminen sisäisiin ja ulkoisiin järjestelmiin

Huomautus: Viuleva on perustettu vasta tämän esimerkkicasen jälkeen eikä Viuleva ole suoraan ollut mukana projektissa. Sen sijaan tämä case on tarkoitettu esittelemään Viulevan perustajan Riikka Aution osaamista ja kokemusta liittyen hänen aiempaan työhönsä.

 

ECo Ideal -tuote samoin kuin kaikki sen markkinointi ja markkinointimateriaalit ovat VILPE Oy:n (ent. SK Tuote Oy:n) omaisuutta ja kuuluvat VILPE Oy:n hallintaan. Casen esittelystä Viulevan kotisivuilla on sovittu Viulevan ja Vilpen kesken.

Case:

Uutuustuotteen konseptointi ja markkinointiviestinnän rakentaminen

Kokonaisratkaisu ilmanvaihtoon

Perinteisesti B2B-puolelle markkinoitujen ratkaisujen joukkoon tuotiin 2017 ensimmäinen selvästi kuluttajille suunnattava ratkaisu. Uusi näkökulma otettiin huomioon konseptin kehitettämisessä alusta alkaen.

SK Tuotteen (nyk. VILPE Oy) markkinointipäällikkönä 2011 - 2017 toiminut Viulevan perustajan Riikka Autio vastasi suunnittelu- ja lanseerausprojektissa markkinointiviestinnästä. Laaja projekti edellytti tiivistä yhteistyötä niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa. Sujuva yhteistyö ja aktiivinen kommunikaatio kumppaneiden kanssa sekä aikataulun pitävyys ovat tae isojen projektien onnistumiselle.

 

Sisäisistä toiminnoista markkinointiviestinnän ratkaisuihin vaikuttivat suuresti mm. tuotekehitys, myynti, tuotanto ja osto. Kansainvälisessä ympäristössä näkemysten kerääminen monelta suunnalta ja tiedon jakaminen ylös, alas ja sivuille vaatii hyviä organisointitaitoja. On tärkeää, että viestintäprojektin vetäjä saa ja antaa oikeaan aikaan oikeat tiedot, joiden perusteella markkinointi ja viestintä saadaan synkattua yhteen tuotesuunnittelun, oston, myynnin, tuotannon ja muiden osastojen toimenpiteiden kanssa.

 

Yhteistyökumppaneista mukana oli mm. tavarantoimittajia, muotoilu- ja viestintätoimistoja, käännöstoimistoja, pakkaus- ja markkinointimateriaalien valmistajia ja painotalo.

 

Uutuustuotteen lanseeraus on monia tahoja koskeva projekti, jossa taitava projektinjohto, sujuva tiimityö, jatkuva tiedotus ja ajan tasalla pysyminen, tarvittaessa nopea reagointi sekä määrätietoisuus varmistavat sen, että kaikki palaset loksahtavat kohdalleen ajallaan.

 • Viuleva on Facebook
 • Viuleva on LinkedIn
 • Instagram Social Icon
Ota yhteyttä!
PALVELUT

VIULEVA | Riikka Autio

+358 (0)50 573 2468

riikka.autio@viuleva.fi

 

Wolffintie 36 F11/25
FI-65200 Vaasa

Y-tunnus 2921691-3

jasenyritys_2020_150x75_fin.png

© 2020 Viuleva.