Tietosuoja

Viuleva sitoutuu rekisterinpitäjänä ja henkilötietojen käsittelijänä suojelemaan asiakkaidensa, kumppaneidensa ja henkilöstönsä oikeuksia ja henkilötietoja. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten ja miksi Viuleva kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja. Tämä tietosuojaselosteen kohdat ovat:
 
1 Henkilötietorekisterit
2 Suojaus
3 Yksityisyyden suojan käytännöt
4 Evästeet
5 Yhteydenotto
6 Muutokset tietosuojaselosteeseen
 
 
1 Henkilötietorekisterit
 
Yhteydenottorekisteriin kerätään tietoja henkilöistä, jotka ottavat yhteyttä Viulevaan kotisivujen (www.viuleva.fi), sosiaalisen median, sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Tässä tapauksessa henkilötietoja siirtyy Viulevalle eri kanavia pitkin yhteydenottajan aloitteesta. Pyydettäessä Viuleva ottaa pikimmiten yhteyttä pyydettyä kanavaa käyttäen ja sitoutuu pitämään salassa kaiken tietoonsa saaman, minkä jälkeen kaikki tiedot poistetaan kanavista ja siirretään sopivampaan henkilötietorekisteriin. Yhteydenottorekisterin tietoja voidaan luovuttaa Viulevan ulkopuolelle, kuten tarvittaessa Viulevan yhteistyökumppaneille, yhteydenottajan suostumuksella.
 
Kumppanirekisterissä säilytettäviä tietoja ovat jatkuvasti Viulevan kanssa yhteistyötä tekevien tai yhteistyösopimuksen sitomien tahojen välttämättömät tiedot, kuten nimi, yhteystiedot tai sopimus. Tiedot lisätään kumppanirekisteriin  kumppanin suostumuksella ja ne ovat peräisin kumppanilta itseltään tai julkisista lähteistä. Kumppanirekisterin tietoja käytetään yhteistyösuhteen hoitamiseen ja niihin on pääsy vain Viulevan henkilöstölla ja yhteistyön toteuttamisen edellyttämin osin Viulevan yhteistyökumppaneilla. Tiedot säilytetään niin kauan kuin niillä on merkitystä yhteistyösuhteen hoitamiselle.
 
Asiakasrekisterissä säilytettäviä ja ylläpidettäviä tietoja ovat asiakassuhteen hoitamiselle välttämättömät Viulevan asiakkaiden yritys-, henkilö- ja yhteystiedot. Tiedot ovat peräisin asiakkailta itseltään tai julkisista lähteistä. Asiakasrekisterin ylläpitämisessä, tietojen luovutuksessa ja rekisteristä poistamisessa noudatetaan salassapitovelvoitetta ja voimassa olevia lakeja. Tarkempia tietoja on asiakasrekisteriselosteessa, jonka saa pyydettäessä Viulevan yhteyshenkilöltä 5 Yhteydenotto -kohdassa annetuin yhteystiedoin.
 
Henkilöstörekisteriin kerätään Viulevan vakituista ja määräaikaista henkilökuntaa, työnhakijoita, harjoittelijoita koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä ja joita luovutetaan vain työsuhteen tai rekrytoinnin hoitamiseksi. Tietojen käsittelyssä noudatetaan salassapito- ja vaitiolovelvoitteita ja voimassa olevia lakeja. Tiedot säilytetään työsuhteen hoitamisen ja lainsäädännön edellyttämä aika. Rekrytointien yhteydessä kerättyjä henkilötietoja säilytetään vain rekrytoinnin ajan,  jonka jälkeen ne poistetaan tai henkilön suostumuksen perusteella säilytetään tulevia rekrytointeja varten. Vakituisista ja määräaikaisista työntekijöistä kerättävistä tiedoista saa tarkempia tietoja henkilöstöhallinnon rekisteriselosteesta, jonka saa pyydettäessä Viulevan yhteyshenkilöltä 5 Yhteydenotto -kohdassa annetuin yhteystiedoin.
 
 
2 Suojaus
 
Kaikki Viulevan henkilötietorekisterit on suojattu väärinkäytön, katoamisen, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta asianmukaisin teknisin ja hallinnollisin menetelmin. Huolehdimme myös siitä, että yhteistyökumppanimme noudattavat ajantasaisia tietosuojakäytäntöjä.

 

Kerättäviin tietoihin annetaan pääsy vain yhteistyösuhteen hoitamisen ja palveluiden toteuttamisen edellyttämin osin.
 
Lisätietoja suojauksesta saa pyydettäessä Viulevan yhteyshenkilöltä 5 Yhteydenotto -kohdassa annetuin yhteystiedoin. 
 
 
3 Yksityisyyden suojan käytännöt
 
Sinulla on oikeus nähdä sinusta kerätyt tiedot ja pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista kokonaan tai peruuttaa antamasi suostumukset. Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä.
 
Viuleva käyttää henkilötietoja tarvittavilta osin markkinointiin ja tiedottamiseen. Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin ja siihen liittyvään profilointiin.
 
Sinulla on oikeus tietojen siirtämiseen. Tiedot voidaan siirtää pyynnöstäsi tai suostumuksellasi Viulevalta toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että siirtäminen on turvallista, laillista ja teknisesti toteutettavissa.
 
Edellä mainittujen oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö tulee esittää tämän tietosuojaselosteen 5 Yhteydenotto -kohdan mukaisesti. Viuleva voi pyytää sinua tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä ja kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta lainsäädännön nojalla.
 
 
 
4 Evästeiden käyttö
 
Viulevalla on oma tilinsä Facebookissa, Instagramissa ja LinkedInissä. Viuleva on hyväksynyt sosiaalisen median tileissään kyseisten palveluntarjoajien ehdot, evästeet ja tietosuojakäytännöt, joihin voit tutustua linkkien kautta:
Facebook ja Instagram

LinkedIn
 
Viulevan verkkotunnus (domain) on Domainhotelli Oy:n palvelimella. Viulevan kotisivut ovat Wix.com Ltd:n pohjalla. Kumpikin taho on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR).
 
Wix.com Ltd käyttää evästeitä, joiden käyttötarkoituksesta saat lisätietoja täältä. Viuleva käyttää myös Google Analyticsia, jonka evästeistä voit lukea lisää täältä.
 
Viuleva käyttää evästeitä verkkoympäristön turvallisuuden varmistamiseksi, markkinointiin, asiakaskokemuksen parantamiseen verkossa ja kotisivujen analytiikkaan. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen. Selaamalla Viulevan kotisivuja hyväksyt edellä mainittujen evästeiden käytön.
 
 
5 Yhteydenotto
 
Rekistereihin ja tähän tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja pyynnöissä ja asioissa voi ottaa yhteyttä yhteyshenkilöön puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse.
 
Rekisterinpitäjä:
Viuleva
Aarnivalkeankatu 21
65300 Vaasa
 
Yhteyshenkilö:
Riikka Autio
+358 (0)50 573 2468 
 
 
6 Muutokset tietosuojaselosteeseen
 
Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa ja päivitystarvetta seurataan säännöllisesti.


Viimeisin päivitys 31.10.2018.

  • Viuleva on Facebook
  • Viuleva on LinkedIn
  • Instagram Social Icon
Ota yhteyttä!
PALVELUT

VIULEVA | Riikka Autio

+358 (0)50 573 2468

riikka.autio@viuleva.fi

 

Wolffintie 36 F11/25
FI-65200 Vaasa

Y-tunnus 2921691-3

jasenyritys_2020_150x75_fin.png

© 2020 Viuleva.