Strateginen markkinointi ja viestintäsuunnitelma

  • Onko yrityksenne liikevaihdon kasvu tai tuloskehitys liian heikkoa ja hidasta?

  • Eivätkö kustannussäästöt ole riittävä keino halutun tuloksen saavuttamiseen?

  • Puuttuvatko markkinoinnista ja markkinointiviestinnästä pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus?

  • Kuulostaako strateginen markkinointi heprealta?

  • Tuntuisiko tarpeelliselta pallotella asioita jonkun kanssa kokonaiskuvan kirkastamiseksi?

  • Onko yrityksessänne markkinointi sama asia kuin mainonta?

  • Kuluvatko päivät enimmäkseen tulipalojen sammutteluun?

Edellä on kuvattu monen yrityksen arkisia haasteeita, jotka liittyvät strategisen markkinoinnin ongelmiin: toimintaa ei ehkä johdeta määrätietoisesti yhteen suuntaan, markkinoinnin työkalujen käytössä on ehkä jämähdetty vanhoihin tuttuihin malleihin tai kaikkia markkinoinnin osa-alueita ei ehkä hyödynnetä niin tehokkaasti, kuin olisi mahdollista. 

Tavoitteisiin pääseminen edellyttää strategista markkinointiosaamista, jonka tuloksena yritys pystyy operoimaan jatkuvasti kilpailukykyisesti ja optimaalisen kannattavilla markkinoilla. Me oivallutamme tunnistamaan ja määrittämään yritykselle oman "sinisen meren" ja sinne pääsemiseen tarvittavat työkalut sekä asettamaan tavoitteet ja mittarit.

 

Strateginen markkinointi on ajattelutapa, jonka jalkauttaminen koko yritykseen onnistuu strategiaviestinnän avulla. Tutustu strategiseen markkinointiin tarkemmin lukemalla blogiartikkelimme: Miksi strategisen markkinoinnin taitaja voittaa?

Strategisen markkinoinnin ohella tarvitaan taktista markkinointia eli käytännön toimenpiteitä liittyen tuotteeseen, hinnoitteluun, jakeluun, markkinointiviestinään, henkilöstöön ja sidosryhmiin, prosesseihin ja fyysiseen ympäristöön. Me olemme markkinointiviestinnän asiantuntijoita ja autamme sen suunnittelussa ja toteutuksessa.  

 

Yrityksen tavoitteena on tuottaa omistajilleen voittoa, jota syntyy tulojen ylittäessä kulut. Voitto on sitä suurempi, mitä pienemmät ovat kulut ja mitä suurempi on liikevaihto. Toisin kuin kulujen pienentämisen, liikevaihdon kasvattamisen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Liikevaihdon kasvuun on tasan kaksi tietä: määrätietoinen markkinointiviestintä ja sen osa-alue myynti.

Markkinointiviestintä on valintoja ja toimenpiteitä, joilla tietous uudesta ratkaisusta saadaan potentiaalisen asiakkaan ulottuville ja joilla tämä saadaan ostopolun läpi ostopäätökseen ja asiakastyytyväisyys jatkuvan asiakassuhteen pysymisen varmistavalle tasolle. Markkinointiviestinnän osa-alueita ovat mainonta, tiedotus- ja suhdetoiminta, myynninedistäminen ja myyntityö. Lue lisää blogimme artikkelista: Markkinointiviestintä vaikuttaa mielen kautta toimintaan.

 

Me Viulevat suunnittelemme ja toteutamme markkinointiviestintää, jonka avulla yrityksenne etenee vaiheittain kohti asetettuja tavoitteita.

 

Markkinointisuunnitelma, markkinointiviestintäsuunnitelma ja viestintäsuunnitelma auttavat työpäivien suunnittelussa ja resursoinnissa sekä vähentävät yllätyksistä johtuvaa painetta. Hyvästä suunnittelusta huolimatta pikaista reagointia vaativia tehtäviä tulee nykymaailmassa jatkuvasti, jaotenad hoc -työlle on varattava oma aikansa.

 

Strateginen markkinointi on osa Viuleva Päällikkö -palvelua. 

  • Viuleva on Facebook
  • Viuleva on LinkedIn
  • Instagram Social Icon
Ota yhteyttä!
PALVELUT

VIULEVA | Riikka Autio

+358 (0)50 573 2468

riikka.autio@viuleva.fi

 

Wolffintie 36 F11/25
FI-65200 Vaasa

Y-tunnus 2921691-3

jasenyritys_2020_150x75_fin.png

© 2020 Viuleva.